Pagina in de website van Andrť VervuurtActie-spandoek en banner 'Het bos de klos'  - 1 augustus 2014.
Idee en pro deo vormgeving spandoek en banner: © oud-Helenavener Andrť Vervuurt  -  www.andre-vervuurt.nl
De naam 'Het bos de klos' is bedacht door A. Taminiau uit Helenaveen.


Zie hier de aangrijpende film over massale bomenkap door o.a. Staatsbosbeheer.
We mogen hopen dat dat spoedig ook in de Peel niet meer van toepassing is...


15 juni 2022 - Mijn ideeŽn met betrekking tot de Peel opnieuw ingestuurd naar 'Duurzame Dinsdag'.

21 januari 2022 -
De petitie van Erik Vink is getekend door 1378 verontruste bewoners en bezoekers van de Peel.

20 januari 2022 - Naar aanleiding van het zogenoemde “hoogveenherstel” door Staatsbosbeheer schrijft Peelkenner Bernard Ploegmakers:

“Persoonlijk zie ik de noodzaak niet in om de mensheid in de toekomst te vergenoegen
door op dit moment al die dure en “onbezonnen” maatregelen te nemen
die door de huidige generatie als vervelend, om nu in te leven, en verschrikkelijk veel te duur worden ervaren.”

13 januari 2022 - Na actie door Peelliefhebbers en inwoners is de vergunning om het gebied rondom de Karpervijver te verwoesten ingetrokken.
Staatsbosbeheer is gezwicht voor de vele protesten maar wil het plan in gewijzigde vorm voort gaan zetten. Dat is dus ook niet de bedoeling!
Verhoging van de waterstand aldaar zal leiden tot kaalslag. Bomen leggen het loodje en veel zal kapotgereden worden door zware bulldozers en vrachtwagens.
De prachtige eik, de 'trouwboom' die bij veel Helenaveners aan de muur hangt zal verdrinken en afsterven...
De omliggende wieken zouden 'verondiept' worden. Wat een belachelijke ingreep zou dat zijn!
Laat het unieke wandelgebied wat het is.
Regulier onderhoud aan de wandelpaden is wel gewenst; af en toe met de hand en niet met grof geweld van machines zoals dat in de Deurnese Peel en Mariaveen toegepast is!
Overigens: de Karpervijver ligt niet in het Broemeerbos bij de Koolweg zoals de gemeente Deurne bij hun berichten vermeldde!
De Karpervijver ligt in het voormalige Soemeergebied. Het Broemeer ligt tot in 1853 op Limburgs gebied in het huidige Mariaveen...

27 november 2021 -
DMG Deurne doet verslag van de verschrikkelijke "vergissing" tijdens het zogenoemde NATUURHERSTEL.
Waar velen al enige tijd geleden voor waarschuwden is werkelijkheid geworden...
Triest, triest en nog eens triest.
Waterschap Aa en Maas biedt excuses aan door middel van een brief, gericht aan de omwonenden.


3 april 2021 - HOERA! Een van mijn ideeŽn van 15 mei 2020 wordt werkelijkheid!? Zie het bericht in het Eindhovens Dagblad d.d. 2 april 2021.

Een van mijn ideeŽn. Verstuurd op 26 mei 2020 naar duurzamedinsdag.nl en op 16 juni 2020 aan Wageningen University:

“De in de 19e eeuw zorgvuldig gegraven kanalen moeten opgeschoond en weer in gebruik worden genomen. De 'verondieping' zoals
Staatsbosbeheer het noemt moet zeer spoedig ongedaan gemaakt worden. Ofwel; de kanalen en
wieken moeten weer water aan
kunnen gaan voeren zodat de Peel niet verder kan verdrogen. Waterstands-verhoging
in de Peel op de voormalige turfvelden is dan
helemaal niet nodig. Het is zelfs niet mogelijk met ons
tegenwoordig veranderend klimaat.”


11 september 2020 - Nu is het bos echt de klos in de Peel... Nu is het biomassa en euro's voor SBB.
"Houtoogst" noemt men dat; geld in het laatje van Staatsbosbeheer, bovenop de verkregen 'subsidie'.
CommerciŽle kaalslag in de eens zo mooie Mariapeel. Schaamteloos en schandelijk.
Wťg schaduwbrengend gebladerte. De platgereden Peel zal verder verdrogen.

Wťg nestmogelijkheden voor vogels. Wťg zuurstofmakend groen.

Van prachtige volwassen gezonde bomen naar uiteindelijk biomassa en luchtvervuilende uitstoot. Onbegrijpelijk.

Houtsnippers wachtend op transport

September 2020. Een langerekte berg hout uit de Peel. Opslag van versnipperd hout aan de Kerkkuilenweg bij Evertsoord, oostelijk van Mariaveen.
Levend versnipperde gezonde bomen en struiken liggen hier te wachten op transport. Hoogstwaarschijnlijk richting Biomassacentrale.

Foto's: © Theo van Teeffelen, Helenaveen.


4 juni 2020 -
Eindelijk een beetje regen. Deze 'druppel op de gloeiende plaat' zal de ondergrondse veenbrand echter niet doven...
Noordwesten wind. Op enkele plaatsen laait het vuur bovengronds weer op. Bewoners van de Soemeersingel en de Koolweg hebben veel last van de rook.
Deze trekt verder naar Noord-Limburg via Mariaveen. De typische scherpe veenbrandlucht is in Venlo en omgeving Duitse grens eveneens te ruiken.


29 mei 2020 - De ondergrondse Peelbrand is nog steeds niet gedoofd. Het vuur smeult tot diep in het hoogveen verder. Een onvoorspelbare veenbrand die hier en daar de kop opsteekt.
Wederom het bewijs dat niet alleen de bovenlaag maar ook grote delen van de veenondergrond in de Deurnese Peel kurkdroog zijn.
De typische, scherpe brandlucht is ook vandaag weer in Someren – 19 kilometer verderop – goed te ruiken door de noord-oostelijke wind.

Hopelijk komen de 'hoogveengroei-wetenschappers' en 'veenprofessoren' tot de simpele conclusie dat wachten op regenval met dit klimaat zinloos is.
Laat de Peel spoedig weer vochtig en brandveiliger worden door de 'verondieping' door S
taatsbosbeheer – het dichtgooien – van de kanalen en sloten ongedaan te maken.
De plaatselijke boswachter vertelt regelmatig enthousiast dat de Peel spoedig herstelt... Het inheemse pijpenstrootje en de adelaarsvaren steken inderdaad de kop weer op.
De ondergrond en de historische sporen van kleinschalige turfwinning door vroegere Peelbewoners zijn echter grotendeels verloren gegaan.

Staatsbosbeheer oppert het idee om schapen in de Liesselse Peel te laten grazen. Zij moeten het verse (pijpenstrootje)gras in het verkoolde gebied gaan wegvreten...
Onder andere in dit Peelgedeelte bevinden zich de historisch belangrijke restanten van de boeren-turfkuilen; verraderlijk gevaarlijke gaten van ongeveer
twee meter diep in de veengrond, gegraven door keuterboertjes uit de omgeving in de 17e, 18e en 19e eeuw.
Hoe gaat Staatsbosbeheer de schapen redden als zij daarin terecht komen..?


De vele Peelkanalen midden 20e eeuw

Ī 1935. De vele Peelkanalen en wieken liggen om de 200 meter in de Peel. Ze zijn via de Noordervaart verbonden met de Zuid Willemsvaart.


26 mei 2020 - Signaal naar politiek Den Haag. Mijn idee over de Peel ingestuurd naar de site duurzamedinsdag.nl (idee-nummer: 265).


15 mei 2020 -
Mijn ideeŽn en persoonlijke mening over de Peel en de onbegrijpelijke 'werkzaamheden' die daar plaatsvinden.
Lees hier mijn voorlopige PDF-versie. Een opgemaakt exemplaar met illustraties volgt t.z.t.


28 april 2020 - Ruim 800 hectare van de unieke Peel is in 'n week tijd verbrand... Qua oppervlakte is dit een gebied van 8 bij 1 kilometer. Veel insecten, reptielen, vogels en andere dieren hebben het niet overleefd. De historische boerenkuilen in de Liesselse Peel zijn ernstig beschadigd. De brand woekert ondergronds verder; een veenbrand dus.


20 April 2020 - De gigantische boven- en ondergrondse brand in de Deurnese Peel.
De beginlocatie op deze maandag ligt ongeveer 600 meter ten zuidwesten van de dorpskern van Griendtsveen.


Locatie Peelbrand 04 2020

Bronbestanden: www.topotijdreis.nl 2019 - Actueel Hoogtebestand Nederland 2019 - Copernicus Sentinel satelliet data
20 april 2020, processed by Pierre Markuse.
© Andrť Vervuurt.

De oorzaak van de gigantische Peelbrand is nog niet bekend.
De brand is ontstaan op maandag 20 april 2020 in een voor wandelaars nogal ontoegankelijk veencomparitment in de Deurnese Peel.
In dit gebied wordt gewerkt door aannemers in opdracht van Staatsbosbeheer. Natuurherstel noemt men dit... (zie ook hier beneden bij Februari 2017).
De brand woedde overigens niet in de Mariapeel of Mariaveen zoals telkens is gemeld.

Het is vooralsnog niet duidelijk hoe de brand ontstaan is. We wachten op het aangekondigde 'statement' van Staatsbosbeheer...


23 april 2020 - Opiniestuk in het Weekblad voor Deurne: De Peel: terug naar de menselijke maat.
Geschreven door Erik Vink naar aanleiding van de verschrikkelijke Peelbrand in de week van 20 april 2020.
Hopelijk wordt nu eindelijk ingezien dat men van de natuur af moet blijven.


8 februari 2020 - Het geblunder van de overheid kent geen grenzen... Open brief aan Staatsbosbeheer, geschreven door Erik Vink.


13 januari 2020 -
Hier zouden eigenlijk foto's geplaatst worden van bomen langs het Defensiekanaal. Helaas; die bomen zijn onlangs ook gekapt.


6 januari 2020 -
Begrijpt u het nog? Ook dhr. Frans Timmermans roept op om vele miljoenen bomen te planten in Nederland,
terwijl Staatsbosbeheer blijft doorgaan met het kappen van volwassen bomen en het vernielen van vele willekeurig gekozen stukken bos.
Ik snap er niks meer van! Of misschien toch wel? Commercie en gewoon ons klimaat naar de knoppen helpen?


6 december 2019 -
Surprise: Staatsbosbeheer verwijderd uit 'Peel 't Zinkske'.., da's een goeie zaak, en de trosbosbes er in.
Zie het krantenbericht in het Weekblat voor Deurne van 5 december 2019.


27 november 2019 - Artikel van Maria Quist in Trouw. 'Businessmodel van beschermers schaadt natuur' - Natuurbeleid is big business geworden...


2 september 2019 - Een aangrijpende film over massale bomenkap door o.a. Staatsbosbeheer.


10 juni 2019 - Wilt u ook weten waar gezonde volwassen bomen via Staatsbosbeheer o.a. terechtkomen?
Kijk hier in de Hubo-folder van week 24-2019. Duurzaam kappen? O.a. dit is het commerciŽle lot.


27 april 2019 - Knipsel uit de Volkskrant - "Mag het misschien wat minder..." Brief van de dag - Maria Quist - 27 april 2019


10 april 2019 - "Stop de moord op ons bos" - Artikel op nrc.nl - Geschreven door Maria Quist.


12 februari 2019 - Zegt de ene overgebleven boom tegen de andere overgebleven boom:
"Lees deze knipsels uit de Volkskrant van 11 en 12 februari 2019 en je ziet: we staan niet alleen maar zijn wel bijna de enigen..."


29 november 2018 - Ik wens alle actievoerders veel succes op vrijdag 30 november 2018 om 11:00 uur tijdens de 'Afsluiting' van de Deurnese Peel!!!
Dat de vernielers er maar heel lang weg zullen blijven is mijn wens. En van velen met mij.
Hou de natuur in de Peel in stand zoals die is en laat de natuur met een beetje vriendelijke hulp z'n gang gaan! Stop kapitaalverspilling.

Door verdroging klinkt het nog aanwezige veen in. Minimale aangroei van veenmossen. Bomen sterven af. Veel vennen staan droog. Andere delen verzuipen.
Historische kanalen en sloten zijn 'verondiept'; het nieuwe SBB-woord voor 'dichtgegooid'.


Hartelijke groet,
De 'In... en uit de turf getrokken' Andrť VervuurtAfspraak=Afspraak  © av someren


Lente 2018 - Na het vernielde Mariaveen, de Driehonderd Bunders en de Horster Driehoek is nu de Deurnese Peel en de omgeving Leegveld aan de beurt. Vele hectaren bos - de fijnstoffilters en longen van de Peel - zullen gaan sneuvelen. Gaan de prachtige historische 'ronde kuilen' (de eenmans-turfputjes uit vorige eeuwen) in dat gebied de zware machines met rupsbanden overleven?
Volgens degene die de verschrikkelijk ingrijpende operatie mede leidt kun je over korte tijd vanaf de Oude Peelstraat de kerk van Griendtsveen zien liggen...

"Noch boom, noch struik verlustigt het oog in de Peel" werd ooit geschreven. Klopt, maar toen zaten er nog heel wat meters turf op de ondergrond; de daarna - voor geldelijk gewin - afgegraven veengronden.

Herfst 2017 -
Na moeilijke overwegingen heb ik besloten om me terug te trekken uit het actief protesteren tegen het arrogante beleid van Staatsbosbeheer en de overheid.
Ik bemerk dat het mentaal steeds zwaarder begon te worden. Niet goed voor mijn gezondheid.
Veel tijd en (uiteindelijk grotendeels verloren) energie heb ik er ingestoken. In een voor mij toch al niet gemakkelijke tijd.
Ik voel me onder andere voor het karretje gespannen door bepaalde personen en instanties waarvan ik voorheen dacht dat zij het 'goed met de Peel voor hadden'.
Ik ga geen namen noemen; degenen die zich persoonlijk aangesproken voelen: "Schaam je!".
Dat geldt overigens ook voor de anonieme berichtgever die mij persoonlijk - ťn de monumentale eiken - in 2016 in een reactie op ED.nl een slok Roundup toewenste tijdens de voorgenomen Lagebrugweg-laaneikenkap door de gemeente Deurne. Het zal je maar gebeuren! Maar gelukkig; 'we' staan nog allemaal!

Ingeroepen hulp van 'mijn' politieke partij mocht niet baten. Er werd door hen heel veel beloofd... "We gaan kamervragen stellen over de werkzaamheden van Staatsbosbeheer".
Mooie woorden. Gebakken lucht.., helemaal niks voor de Peel dus. Ik heb mijn lidmaatschap daarom direct opgezegd. Ze vonden het jammer dat ik geen foldertjes en sponsjes meer rond zou kunnen gaan brengen...

Uiteindelijk blijkt vaak dat financieel gewin en eigenbelang de hoofdzaak is. De mens en de overheid doen rare dingen dan. Triest is dat. Maar o.a. de Peel gaat naar de knoppen, dat is duidelijk. Zie met eigen ogen wat er aangericht is, Šls je er toegelaten wordt door Staatsbosbeheer...
Grote delen verwoeste natuur zijn afgesloten. 'Verboden Toegang'. Nee, dat rampgebied mogen we niet zien!
Diep teleurgesteld ben ik in de handelswijze van Staatsbosbeheer,
enkele van hun mooi pratende 'vertegenwoordigers' en de 'aannemers' die klakkeloos de Peel platwalsen.

Tijdens het aanschouwen en schoonmaken van het 'puinpad' in februari 2016 met afgevaardigden werd ons door een SBB-'boswachter' gezegd: "Wacht maar 'ns als jullie weer weg zijn; dan gaan wij weer lekker verder zoals we bezig zijn. Haha. En het wordt overigens nog veel erger dan wat jullie nu gezien hebben..!"
Verstijfd van verbazing stond ik daar tegenover dat brutale SBB-mannetje. Ik keek over zijn schouder naar het Defensiekanaaltje achter hem en vroeg: "Kun jij zwemmen?"
Ik heb me op tijd in kunnen houden. Beheersen heet dat... GedesÔllusioneerd en heel boos ging ik even later naar huis.

Lange tijd heb ik me belangeloos ingezet om - vooral achter de schermen - te trachten het o, zo mooie Peelgebied te behouden. Voor bijna 100% is dat zeker niet gelukt.
Veel gebieden zijn nu voorlopig(?) voor wandelaars afgesloten. Misschien maar goed ook; je wordt heel treurig en depressief van het aanzicht. Op sommige plekken lijkt het alsof er een vliegtuig neergestort is.
"Het komt goed" werd er gezegd... Waarom twijfelen veel belanghebbenden daar dan nu aan? Het is diep triest dat door deze incompetente en onprofessionele handelswijzen de natuur verdwijnt en zoveel miljoenen euro's 'weggegooid zijn'. Er zijn makkelijk projecten of 'goede doelen' te bedenken die financiŽle steun wťl nodig hebben. Maar ja, dat moet weer uit 'een ander potje' komen. Foei.

Februari 2017 - Zijn ze nou helemaal gek geworden daar in de Peel?!!!

Sporen in de Horster Driehoek

10 februari 2017 - Navraag leert het volgende: volgens een 'omgevingsmanager' LIFE+ Mariapeel (SBB - Staatsbosbeheer) zijn dit sporen van het maaien(!) van de vegetatie; "regulier beheer door een door SBB ingehuurde aannemer..." Belachelijk!
In een heel kwetsbaar gebied dat uiteindelijk dus onder water gezet wordt..! (Met welk water? De kanalen kunnen geen zoet water meer toevoeren want die zijn grotendeels 'verondiept'. Zuur water - dat nodig is voor de aangroei van veenmossen - moet uit de lucht komen vallen. Regen).
In de ondergrond ter plaatse bevinden zich de restanten van historisch belangrijke overblijfselen van bewoning, turfwinning en boekweitteelt.
Vanaf half juli 2017 worden in dit gebied werkzaamheden uigevoerd in het kader van het omstreden LIFE+ project. Bron luchtfoto: Actueel Hoogtebestand Nederland


1 juni 2016 -
Artikel in de Groene Amsterdammer - 'Bomen helpen elkaar' - "We zien alleen nog maar de bomen maar niet het bos"

15 maart 2016 -
Het broedseizoen begint. Staatsbosbeheer stopt daarom met de machinale en andere ingrijpende werkzaamheden tot 18 juli (niet tot 15 augustus zoals eerder gemeld!).

24 februari 2016 - We hebben het 'puinpad' bezocht en afval uit de 'verharding' gehaald. Staatsbosbeheer heeft ons beloofd dat het achtergebleven kalkrijke puin ook nog verwijderd wordt.

19 februari 2016 - Staatsbosbeheer begint met het verwijderen van het puinpad langs de Horster Driehoek. Het wordt 'hergebruikt' nabij de Zwarte Plakweg...

5 februari 2016 - De gedeputeerde 'Natuur, Hoofdinfra enz. van de provincie Limburg brengt een bezoek aan het gebied, bespreekt en bekijkt de 'werkzaamheden'.

Januari 2016 -
Staatsbosbeheer stopt - na protest - met het storten van 'gecertificeerd'(.!.) vervuild puinbreker-afval, afkomstig van sloop van gebouwen en woningen.

December 2015 -
Staatsbosbeheer verhardt paden met vervuild puinbreker-afval voor de zware machines en vrachtwagens. Zeer ongewenst kalk verdwijnt in de zure veenbodem!

                    Is dat geoorloofd in een beschermd natuurgebied?


           NEE, NATUURLIJK NIET!
LINKS
De beschermde Peel - Vogelbescherming Nederland - Staatsbosbeheer en hout - Provincie Brabant Peelvenen - Groene brigade Limburg
Aan de oppervlakte van het nieuwe pad zijn asfalt-, glas-, plastic-, en ijzerresten gevonden..!
Stukken elektriciteitsbuis en -kabels - wandtegelscherven - vmvk-kabel - stukken van wandcontactdozen - enzovoort, enzovoort.
Allemaal afkomstig van een puinbreekinstallatie die ingezet is geweest bij de opruiming van ergens gesloopte woningen... Puin van kalkrijke steen en cement hoort zeker niet in een natuurgebied waar alleen zure grond kan zorgen voor de aanwas van veenmossen... Gestort in opdracht van wetenschappers??? Opgeruimd door bezorgde actievoerders.


Eigenlijk is er m.i. maar ťťn optie: het zo snel mogelijk verwijderen van het puin. Of moeten we al spreken over bodemsanering?

Ook wat betreft de geplande grootschalige en langdurige werkzaamheden, waarvoor de verharding van het pad slechts een 'aanloop' zou
zijn, lijkt me een fundamentele herbezinning op zijn plaats.
Alleen zo kan een nog verdere degradatie van de Mariapeel een halt toe worden geroepen.


Drs. Theo van de Mortel, geograaf, Deurne 01-01-20162008

Foto's: drs. Theo van de Mortel, geograaf, DeurneFoto's Gerard Veldhuizen, 23 december 2015

1-2

3-4


Foto's Gerard Veldhuizen, TilburgNovember 2014 - Verzet heeft succes - ?


Juli 2014 - Staats'bos'beheer wil binnenkort honderden hectaren natuurbos gaan kappen, veel unieke turfkanalen dichtgooien ('verondiepen' noemen zij dat) en daardoor
o.a. cultuurhistorie wissen in Mariaveen en De Driehonderd Bunders nabij Helenaveen en Griendtsveen.
‘Het bos de klos’... Dat mag niet gaan gebeuren!Wilt u meer achtergrond-informatie:
klik op de onderstaande documenten om deze te downloaden

• Oktober 2005: Landinrichtingsplan herinrichting Peelvenen ‘Het onverenigbare verenigd’ - Dienst Landelijk Gebied
• December 2012: Inrichtingsplan Peelvenen-Mariaveen - Dienst Landelijk Gebied
• Januari 2014: Toekenning ontheffing Ruimtelijke ingrepen - Rijksdienst voor ondernemend Nederland
• April 2014: Projectbeschrijving LIFE+ project ‘Let the raised bogs grow’ - Staatsbosbeheer (NL)
• Juni 2014: LIFE+ Cultuurhistorie -Mariapeel- Natuur en Cultuur hand in hand - Stichting Behoud Natuurlijk Helenaveen
• Juli 2014: Open brief aan SBB - Weekbericht Helenaveen - Peter van Dijk, Helenaveen
• Augustus 2014: Servaes Huys: ‘Ergens zit een kronkel’
- Eindhovens Dagblad
• Augustus 2014: Servaes Huys pleit voor nieuw overleg over plannen Mariapeel - Eindhovens Dagblad
• Augustus 2014:
Wim van Opbergen: Reactie van ‘Werkgroep behoud de Peel’ op de LIFE+ plannen - M.m.v. prof. dr. H. Joosten
• Augustus 2014: Adviescommissie neemt inrichtingsplan Mariapeel onder de loep - Persbericht Provincie Limburg
• November 2014: Verzet rond plannen in Mariapeel heeft succes - Eindhovens Dagblad

• December 2014: Advies Life+ Mariapeel - Tijdelijke Adviescommissie


                                       
                                      


Zomer 2014:
'Nieuwe historische wandeltocht vanaf het Dorps Survival Centrum te Helenaveen
via de (rups)bandensporen in Mariaveen naar de Driehonderd Blunders van StaatsWanbeheer...'

av