Pagina in de website van André VervuurtActie-spandoek en banner 'Het bos de klos' voor Stichting Behoud Natuurlijk Helenaveen  -  2014  -  Idee en vormgeving spandoek en banner: André Vervuurt  -  www.andre-vervuurt.nl


10 juni 2019 - Wilt u ook weten waar gezonde volwassen bomen via Staatsbosbeheer o.a. terechtkomen?
Kijk hier in de Hubo-folder van week 24-2019. Duurzaam kappen? O.a. dit is het commerciële lot.

27 april 2019 - Knipsel uit de Volkskrant - "Mag het misschien wat minder..." Brief van de dag - Maria Quist - 27 april 2019

10 april 2019 - "Stop de moord op ons bos" - Artikel op nrc.nl - Geschreven door Maria Quist


12 februari 2019 - Zegt de ene overgebleven boom tegen de andere overgebleven boom:
"Lees deze knipsels uit de Volkskrant van 11 en 12 februari 2019 en je ziet: we staan niet alleen maar zijn wel bijna de enigen..."


29 november 2018 - Ik wens alle actievoerders veel succes op vrijdag 30 november 2018 om 11:00 uur tijdens de 'Afsluiting' van de Deurnese Peel!!!
Dat de vernielers er maar heel lang weg zullen blijven is mijn wens. En van velen met mij.
Hou de natuur in de Peel in stand zoals die is en laat de natuur met een beetje vriendelijke hulp z'n gang gaan! Stop kapitaalverspilling.

Door verdroging klinkt het nog aanwezige veen in. Minimale aangroei van veenmossen. Bomen sterven af. Veel vennen staan droog. Andere delen verzuipen.
Historische kanalen en sloten zijn 'verondiept'; het nieuwe SBB-woord voor 'dichtgegooid'.


Hartelijke groet,
De 'In... en uit de turf getrokken' André VervuurtAfspraak=Afspraak


Lente 2018 - Na het vernielde Mariaveen, de Driehonderd Bunders en de Horster Driehoek is nu de Deurnese Peel en de omgeving Leegveld aan de beurt. Vele hectaren bos - de fijnstoffilters en longen van de Peel - zullen gaan sneuvelen. Gaan de prachtige historische 'ronde kuilen' (de eenmans-turfputjes uit vorige eeuwen) in dat gebied de zware machines met rupsbanden overleven?
Volgens degene die de verschrikkelijk ingrijpende operatie mede leidt kun je over korte tijd vanaf de Oude Peelstraat de kerk van Griendtsveen zien liggen...

"Noch boom, noch struik verlustigt het oog in de Peel" werd ooit geschreven. Klopt, maar toen zaten er nog heel wat meters turf op de ondergrond, de daarna - voor geldelijk gewin - afgegraven veengronden.


Herfst 2017 -
Na moeilijke overwegingen heb ik besloten om me terug te trekken uit het actief protesteren tegen het arrogante beleid van Staatsbosbeheer en de overheid.
Ik bemerkte dat het mentaal steeds zwaarder begon te worden. Niet goed voor mijn gezondheid.
Veel tijd en (uiteindelijk grotendeels verloren) energie heb ik er ingestoken. In een voor mij toch al niet gemakkelijke tijd.
Ik voelde me onder andere voor het karretje gespannen door bepaalde personen en instanties waarvan ik voorheen dacht dat zij het 'goed met de Peel voor hadden'.
Ik ga geen namen noemen; degenen die zich persoonlijk aangesproken voelen: "Schaam je!".
Dat geldt overigens ook voor de anonieme berichtgever die mij persoonlijk - én de monumentale eiken - in 2016 in een reactie op ED.nl een slok Roundup toewenste tijdens de voorgenomen Lagebrugweg-laaneikenkap door de gemeente Deurne. Het zal je maar gebeuren! Maar gelukkig; 'we' staan nog allemaal!

Ingeroepen hulp van 'mijn' politieke partij mocht niet baten. Er werd door hen heel veel beloofd. "We gaan kamervragen stellen".
Mooie woorden. Gebakken lucht... Ik heb mijn lidmaatschap daarom direct opgezegd.
Uiteindelijk blijkt vaak dat financieel gewin en eigenbelang de hoofdzaak is. De mens doet rare dingen dan. Triest is dat. De Peel gaat naar de knoppen, dat is duidelijk.
Zie met eigen ogen wat er aangericht is, als je er toegelaten wordt door Staatsbosbeheer...
Diep teleurgesteld ben ik in de handelswijze van Staatsbosbeheer,
enkele van hun 'vertegenwoordigers' en de 'aannemers' die klakkeloos de zaak platgewalst hebben.

Tijdens het aanschouwen van het 'puinpad' in februari 2016 met afgevaardigden werd ons door een 'boswachter' gezegd: "Wacht maar eens als jullie weer weg zijn. Dan gaan wij weer lekker verder zoals we bezig zijn. Haha. Het wordt overigens nog veel erger dan wat jullie nu gezien hebben!"
Verstijfd van verbazing stond ik daar. Pal naast het Defensiekanaaltje achter hem. Ik vroeg: "Kun jij zwemmen?"
Gelukkig heb ik me op tijd in kunnen houden, beheersen...

Ik heb me lange tijd belangeloos ingezet om - vooral achter de schermen - te trachten het o, zo mooie Peelgebied te behouden. Voor bijna 100% is dat zeker niet gelukt.
Veel gebieden zijn nu voorlopig(?) voor wandelaars afgesloten. Misschien maar goed ook; je wordt heel treurig en depressief van het aanzicht. Op sommige plekken lijkt het alsof er een vliegtuig neergestort is.
"Het komt goed" werd er gezegd... Waarom twijfelen veel belanghebbenden daar dan nu aan? Het is diep triest dat door deze incompetente en onprofessionele handelswijzen de natuur verdwijnt en zoveel miljoenen weggegooid zijn. Er zijn makkelijk projecten of 'goede doelen' te bedenken die financiële steun wél nodig hebben. Maar ja, dat moet weer uit 'een ander potje' komen. Foei.


Februari 2017 - Zijn ze nou helemaal gek geworden daar in de Peel?

Sporen in de Horster Driehoek

10 februari 2017 - Navraag leert het volgende: volgens een 'omgevingsmanager' LIFE+ Mariapeel (SBB - Staatsbosbeheer) zijn dit sporen van het maaien(!) van de vegetatie; "regulier beheer door een door SBB ingehuurde aannemer..." Belachelijk!
In een heel kwetsbaar gebied dat uiteindelijk dus onder water gezet wordt..! (Met welk water? De kanalen kunnen geen zoet water meer toevoeren want die zijn grotendeels 'verondiept'. Zuur water - wat nodig is voor de aangroei van veenmossen - moet uit de lucht komen vallen. Regen).
In de ondergrond ter plaatse bevinden zich de restanten van historisch belangrijke overblijfselen van bewoning, turfwinning en boekweitteelt.
Vanaf half juli 2017 worden in dit gebied werkzaamheden uigevoerd in het kader van het omstreden LIFE+ project. Bron luchtfoto: Actueel Hoogtebestand Nederland


15 maart 2016 -
Het broedseizoen begint. Staatsbosbeheer stopt daarom met de machinale en andere ingrijpende werkzaamheden tot 18 juli (niet tot 15 augustus zoals eerder gemeld!).

24 februari 2016 - We hebben het 'puinpad' bezocht en afval uit de 'verharding' gehaald. Staatsbosbeheer heeft ons beloofd dat het achtergebleven kalkrijke puin ook nog verwijderd wordt.

19 februari 2016 - Staatsbosbeheer begint met het verwijderen van het puinpad langs de Horster Driehoek. Het wordt 'hergebruikt' nabij de Zwarte Plakweg...

5 februari 2016 - De gedeputeerde 'Natuur, Hoofdinfra enz. van de provincie Limburg brengt een bezoek aan het gebied, bespreekt en bekijkt de 'werkzaamheden'.

Januari 2016 -
Staatsbosbeheer stopt - na protest - met het storten van 'gecertificeerd'(...) vervuild puinbrekersafval, afkomstig van sloop van oude gebouwen en woningen.

December 2015 -
Staatsbosbeheer verhardt paden met vervuild puinbrekersafval voor de zware machines en vrachtwagens.

                    Is dat geoorloofd in een beschermd natuurgebied?


           NEE, NATUURLIJK NIET!
LINKS
De beschermde Peel - Vogelbescherming Nederland - Staatsbosbeheer en hout - Provincie Brabant Peelvenen - Groene brigade Limburg
Aan de oppervlakte van het nieuwe pad zijn asfalt-, glas-, plastic-, en ijzerresten gevonden..!
Stukken elektriciteitsbuis en -kabels - wandtegelscherven - vmvk-kabel - stukken van wandcontactdozen - enzovoort, enzovoort.
Allemaal afkomstig van een puinbreekinstallatie die ingezet is geweest bij de opruiming van ergens gesloopte woningen... Puin van kalkrijke steen en cement hoort zeker niet in een natuurgebied waar alleen zure grond kan zorgen voor de aanwas van veenmossen... Gestort in opdracht van wetenschappers??? Opgeruimd door bezorgde actievoerders.


Eigenlijk is er m.i. maar één optie: het zo snel mogelijk verwijderen van het puin. Of moeten we al spreken over bodemsanering?

Ook wat betreft de geplande grootschalige en langdurige werkzaamheden, waarvoor de verharding van het pad slechts een 'aanloop' zou
zijn, lijkt me een fundamentele herbezinning op zijn plaats.
Alleen zo kan een nog verdere degradatie van de Mariapeel een halt toe worden geroepen.


Drs. Theo van de Mortel, geograaf, Deurne 01-01-20162008

Foto's: drs. Theo van de Mortel, geograaf, DeurneFoto's Gerard Veldhuizen, 23 december 2015

1-2

3-4


Foto's Gerard Veldhuizen, TilburgNovember 2014 - Verzet heeft succes - ?


Juli 2014 - Staats'bos'beheer wil binnenkort honderden hectaren natuurbos gaan kappen, veel unieke turfkanalen dichtgooien ('verondiepen' noemen zij dat) en daardoor
o.a. cultuurhistorie wissen in Mariaveen en De Driehonderd Bunders nabij Helenaveen en Griendtsveen.
‘Het bos de klos’... Dat mag niet gaan gebeuren!Wilt u meer achtergrond-informatie:
klik op de onderstaande documenten om deze te downloaden

• Oktober 2005: Landinrichtingsplan herinrichting Peelvenen ‘Het onverenigbare verenigd’ - Dienst Landelijk Gebied
• December 2012: Inrichtingsplan Peelvenen-Mariaveen - Dienst Landelijk Gebied
• Januari 2014: Toekenning ontheffing Ruimtelijke ingrepen - Rijksdienst voor ondernemend Nederland
• April 2014: Projectbeschrijving LIFE+ project ‘Let the raised bogs grow’ - Staatsbosbeheer (NL)
• Juni 2014: LIFE+ Cultuurhistorie -Mariapeel- Natuur en Cultuur hand in hand - Stichting Behoud Natuurlijk Helenaveen
• Juli 2014: Open brief aan SBB - Weekbericht Helenaveen - Peter van Dijk, Helenaveen
• Augustus 2014: Servaes Huys: ‘Ergens zit een kronkel’
- Eindhovens Dagblad
• Augustus 2014: Servaes Huys pleit voor nieuw overleg over plannen Mariapeel - Eindhovens Dagblad
• Augustus 2014:
Wim van Opbergen: Reactie van ‘Werkgroep behoud de Peel’ op de LIFE+ plannen - M.m.v. prof. dr. H. Joosten
• Augustus 2014: Adviescommissie neemt inrichtingsplan Mariapeel onder de loep - Persbericht Provincie Limburg
• November 2014: Verzet rond plannen in Mariapeel heeft succes - Eindhovens Dagblad

• December 2014: Advies Life+ Mariapeel - Tijdelijke Adviescommissie


                                       
                                      


Zomer 2014:
'Nieuwe historische wandeltocht vanaf het Dorps Survival Centrum te Helenaveen
via de (rups)bandensporen in Mariaveen naar de Driehonderd Blunders van StaatsWanbeheer...'

av