Terug naar beginpagina

INDEX

In... en uit de turf getrokken

Afbeeldingen

Beroepen en bezigheden

Bijnamen

Gebouwen en monumenten

Land- en tuinbouw, vervening en ontginning

Onderwijzend personeel

Overheid, verenigingen, instellingen en organisaties

Personen Religieus

Persoonsnamen Algemeen

Rivieren en beken

Straatnamen

Toponiemen

Vervoermiddelen en machines

Waterbouwkundige werken

Overig
Terug naar boven

Terug naar beginpagina

In... en uit de turf getrokken

De geschiedenis van de voormalige veenkolonie Helenaveen en andere Peelse wetenswaardigheden.


Auteur en vormgever: André Vervuurt, Someren.

Uitgave: Boekhandel Hub Berkers, Deurne.
Druk: Drukkerij Vos, Gemert.

ISBN: 90-9015368-3  NUGI: 480

Formaat: A5 gebonden
Omslag: gelamineerd 3 kleurendruk
Binnenwerk: 80 pagina's zwart-wit, geïllustreerd

Oplage: 1100 exemplaren
Prijs in 2001: Fl. 15,45
Copyright: november 2001 - AV Someren

Op alle gegevens en afbeeldingen rust copyright. Voor overname, anders dan eigen gebruik, dient u
toestemming te vragen. Stuur een e-mailbericht naar André Vervuurt


Het is geoorloofd om de onderstaande index uit te printen voor eigen gebruik. Het cijfer verwijst naar de betreffende pagina van 'In... en uit de turf getrokken'.

Voor historisch of genealogisch onderzoek, niet-commerciële, educatieve en/of culturele doeleinden is geen toestemming nodig. Uiteraard
brengt u mij wel even op de hoogte...

De oplage is in 2002 geheel uitverkocht.


Er is eventueel een digitale (Acrobat.pdf-)versie beschikbaarAfbeeldingen


Augurken sorteren. 43

Bidprentje Reinier Vervuurt. 18

Boekweit. 8

Boortoren. 28

Café Van Oers. 25

Cobus Vervuurt. 32

Dakvormen. 18

De Witte brug. 19

Drica Vervuurt-Van Mullekom. 50

Drietandsysteem schematekening. 6

Drumband Wilona. 53

Elisabeth van Heesch. 35

Geldersestraat. 13, 59

Gemeenschapshuis. 60

"Gouden" Helm. 30

Grafsteen rector Nuijts. 20

Handboogvereniging. 29

Heilwensch. 28

Helenastraat met kazemat. 48

Helenavaart / Helenastraat. 14, 61

Helenavaart / Soemeersingel. 62

Horloge van Cobus Vervuurt. 31

Imkers in Helenaveen. 34

Kaart Gelre / Brabantia. 57

Kaart Helenaveen 1892. 24

Kaart Helenaveen 1922. 35

Kazemat bij Protestantse kerk. 38

Kermis. 65

Kleuterschool. 46

Koets met directeur Adrianus Bos. Omslag, 1

Noodpastorie/Kostershuis. 40

Openbare Lagere school. 26, 47, 60

Peelbrand. 55

Peellandschap decor. 54

Prentje missie. 44

Protestantse kerk. 39

R.K. kerk. 42, 58, 63

R.K. Kerk en klooster. 18, 58, 63

Romeinse helm. 30

Ruïne klooster. 40

Smederij en turfstrooiselfabriek. 27

Sticker Helenaveen 125 jaar. 52

Stoomsleepboot. 11, 62

Tentoonstelling 1978. 53

Toon Vervuurt. 49, 78

Turfkuil. 4

Turfsteker. 7

Veendoorsnede tekening. 4

Vondsten uit straatmest. Omslag, 2, 80

Wijnkelder noodpastorie. 41

Zandbak kosterswoning. 45

Zuivelfabriek De Fuke. 26


Terug naar boven


Beroepen en bezigheden

Aannemer. 31, 47

Administrateur. 52

Architect. 42

Bakker. 23, 44, 75

Boomkweker. 56, 68

Bruggenbouwer. 77

Burgemeester. 52, 53, 56

Commissaris. 20

Centurio. 30

Directeur. 29, 34, 36, 56

Dokter. 45

Fotograaf. 56

Fruitkweker. 69

Gemeenteraadslid. 56

Gemeenteveldwachter. 29

Gezinsverzorgster. 45

Godsdienstonderwijzer. 25, 29

Grafdelver/Doodgraver. 44, 67

Grafisch vormgever. 56

Heks. 17

Honderdman. 30

Hoofdkleuterleidster. 50

Hoofdonderwijzer. 27, 34, 41, 43

Huishoudster. 42, 47, 74

IJzervlechter. 38

Imker. 34, 42, 43

Kaasboer. 36

Kantonnier. 43

Kanaalgraver. 15

Keetwijf. 72

Keurmeester. 43

Kleuterleidster. 50

Kluizenaar. 25, 54

Koetsier. 1, 33

Koster. 44, 46, 67

Krijgsheer. 30

Kunstenaar. 53

KVV-er. 55

Landbouwer. 36

Liedjeszanger. 52

Machinist. 49

Marechaussee. 23, 55

Militairen. 17, 30, 39, 40, 48, 55, 56

Minister. 15, 48

Onderbaas. 32

Onderwijzer. 9, 17, 34, 48

Onderwijskracht. 29

Ontginner. 38, 49

Opbouwwerker. 56

Opkoper. 56

Opzichter. 13, 33

Peelpluim. 75

Peelwerker. 16, 38

Ploegbaas. 23, 27, 32

Politieman. 64

Postbode. 25, 51

Pyromaan. 55

Rentmeester. 52

Reproductie-tekenaar. 54

Rijksveldwachter. 34

Schipper. 9, 10, 14

Secretaris. 46, 56

Staker. 12

Stoker. 27

Tabaksteler. 13, 19

Taxichauffeur. 36, 37

Teler. 49

Timmerman. 31, 36, 37, 41, 47

Toezichthouder. 27

Toger. 6

Tuinder. 21, 34, 36, 43, 45, 46, 72

Turfsteker/-graver/Veenarbeider. 7, 12, 23, 29, 36

Veldwachter. 29, 34

Verkoper. 49

Vertegenwoordiger. 43

Verzekeringsman. 78

Voorzitter. 56

Vrachtrijder. 43

Vrijwilliger. 42, 52

Wijkzuster. 54

Ziekenbroeder. 54


Terug naar boven


 


Bijnamen


Basilius. 73

Belgen. 23

Bovenlanders. 8, 23, 66

Brilletje. 42

Daantje. 64, 66

Dora Flensje. 45

Drentenaren. 23, 75

Deurnenaren. 5, 16

Fauts, Tinus de. 26

Fuke, de. 26

Gebbel. 29, 30

Gouden Helm. 23, 26

Grad Sientje Kivits. 25, 54

Grashoekers, 16, 23, 32

Hatjes Driek (Hendriks). 65, 70

Ketner. 70

Knokeren, Hannes van. 34, 70

Matreske, 't. 22

Mina. 31

Oliekonten. 23, 75

Ome Lind. 73

Overijsselnaren. 23

Pieterbaas. 47

Pinnekes Maan. 34, 35, 75

Pitje. 72

Poepen. 6, 15, 16, 17, 75

Strooien dorp, Het. 7

Tinus de Fauts. 26

Todden. 77

Toet Han. 65, 70

Zwarte Sjang. 79


Terug naar boven


Gebouwen en monumenten

Arbeiderswoningen. 20

Badkamer. 45

Bakkerij. 23, 33, 44, 51

Bankgebouw. 46, 53, 57

BB-hallen. 23

Beeld. 40, 42, 63

Bewaarschool. 26, 41

Bijzondere lagere school. 29

Bloemen- en plantenkas. 18

Boekweitmagazijn. 12

Boerderijen. 22, 27, 33

Boerderij Jan Vlaanderen. 12, 33

Bouwkeet. 48

Bijenstal. 42

Biologisch Station SBB. 38, 41

Booggewelven. 41

Boortoren. 28, 29

Boterfabriek. 15, 40

Brandweerkazerne. 54

Bunker. 38, 48

Café. 12, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 40, 51, 55, 65, 70, 73

Carillon. 52

Confectieatelier. 56

D23a. 22

D56nk. 10

De Peelparel. 29

Directeurswoning. 28

Doelgebouw. 29

Doka. 52

Domineeshuis. 38

DorpsServiceCentrum. 30, 60

Drijvende turfstrooiselfabriek. 10

Eierverzamelplaats. 56

Emmahoeve. 22

Fondswoningen. 22, 40

Gebouwen. 14, 42

Gemeenschapshuis De Gouden Helm. 22, 26, 41, 48, 53, 54, 60

Gemeentewoning. 48, 52, 56

Goederenstation. 17

Gouden Helm-monument. 22, 30

Grafzerk. 20

Halte Helenaveen, (Spoorwegstation). 13, 17, 21, 23, 51

Handboog clublokaal Den Doel. 29

Handenarbeidlokaal. 54

Hendrikhoeve. 22

Hoeve Willem III. 22

Huize Ruwenberg. 32

Huize St. Anna. 41

Hut. 9

Internaat. 49

Julianahoeve. 22

Kantoor. 52

Kapel. 79

Kapperszaak. 26

Kassagebouw. 37

Kassen. 18, 19

Kazemat. 38, 48

Kazerne. 13, 14, 28, 59, 61

Keet. 6, 15

Kelder. 40

Kleuterschool. 46

Kliniek. 39

Kluis. 42

Koetshuis. 33

Kosterswoning. 40, 41

Koffiestroopbranderij. 7, 11

Kolenboortoren. 28, 29

Koningsboerderijen. 22, 27

Logement. 25, 51

Maatschappijwinkel. 9, 13

Mansardedak. 18

Marechausseekazerne. 23

Meisjesschool. 29, 39, 40, 41

Nassauhoeve. 22

Noodkerk. 8, 41, 43

Noodpastorie. 16, 40, 41, 42, 44, 45

Onderwijzerswoning. 12, 41

Ontginningsschuur. 38

Oorlogsmonument. 49

Oostenrijksche woning. 41

Openbare lagere school. 31, 34, 37, 41, 48, 54, 57, 60

Oranjehoeve. 22

Paardenstallen. 17

Parochiehuis. 43, 48

Peelbascule, De. 60

Peuterspeelzaal. 56

Poepenkraam. 16

Postkantoor. 54

Predikantshuis. 12, 13, 39

Protestantse (N.H.) kerk. 11, 12, 25, 38, 39, 48, 62

Reclamezuil. 55, 56

Rijtjeshuizen. 13, 48, 59

R.K. Pastorie. 8, 15, 16, 18, 19, 40, 41, 42, 45, 61

R.K. Kerk. 10, 16, 18, 19, 20, 21, 26, 31, 40, 42, 48, 58, 63, 70

R.K. Klooster/Liefdegesticht. 8, 18, 26, 37, 39, 40, 41, 42, 58, 63, 79

R.K. Lagere school. 46, 47, 49, 54, 57, 70

Ruïne. 40

Sacristie. 75, 79

School. 12, 19, 20, 22, 29, 34, 37, 41, 46, 47

Schoollokaal. 9, 47

Schoorsteen. 47

Smederij. 27

Spijkerfabriek. 7, 12

Spoorwegstation "Halte Helenaveen." 13, 17, 21, 23, 51

Stalling. 25

Steenfabriek. 5, 7

Stenen woningen. 6, 15, 33

Suikerfabriek. 13

Tabakdroogschuur. 11, 13, 14, 59, 61, 62

Theehuisje. 42

Timmerwerkplaats. 31

Toiletgebouw. 26, 60

Toren. 18, 26

Tramstation. 31, 33

Tuinbouwloods. 43, 46, 62

Turfhok 34, 42

Turfstrooiselfabriek. 17, 22, 23, 24, 26, 27, 31, 32

Uitkijktoren. 39

Varkenshok. 43

Veldhospitaal. 39

Verkoopkantoor. 14

Villa. 14, 19, 40

Vlaanderenhof. 12, 33

Weeshuis. 38

Werkkamp. 38, 39, 41

Wijnkelder. 41

Wilhelminahoeve. 22, 27

Willem de Zwijgerhoeve. 22

Winkel. 9, 14, 23, 40, 44, 51, 60, 70

Zadeldak. 18

Zandbak. 45, 46

Zolder. 48

Zondagsschool. 12, 48

Zuivelfabriek. 26

Zwitschersch huisje. 15


Terug naar bovenLand- en tuinbouw, vervening en ontginning

Aardappelen. 12, 21, 28, 34

Appels. 42, 45, 69

Augurken. 43

Bessen. 45, 49

Biezen. 23

Bijen. 43

Bloemen en planten. 18

Bonksel. 31

Boekweit. 8, 10, 12, 17

Cokes. 17

Conifeer. 45, 68

Dagwerk. 8

Drietandsysteem. 6

Druivenkas. 43

Eierhandel. 31, 35, 37

Eikels. 56

Erwten. 28

Grasland. 37

Grauwe turf. 17

Grint. 13, 77

Groenten. 21, 31, 33, 38, 43, 74

Heidegrond. 12, 29

Kaasmakerij. 36

Klaver. 28

Kippen. 31, 35, 37, 38

Kippenhok. 37

Koeien. 34, 37

Landhuur. 30

Land- en tuinbouw. 21, 35, 55

Meikeverplaag. 36

Mest. 7, 30

Mollenplaag. 36

Morellen. 69, 74

Ontginning. 18

Paarden. 10, 14, 37, 51

Pluimveehandel. 31

Potgrond. 44

Proeftuin. 18, 19

Rogge. 12

Rupsenplaag. 36

Rhododendron. 45

Sperziebonen. 74

Steenkool. 17, 28, 38

Straatafval. 7, 30

Stro. 17

Thuja Plicata. 44

Tuinbouwcursus. 34

Tuinbouwgewas. 28

Turfput. 4, 44, 54

Turfveld. 32

Turfstrooisel. 17, 23, 25, 31

Varkens. 34, 38, 43

Veenbrandcultuur. 8

Veenderij. 13, 44, 55

Vruchtbomen. 33, 69, 74

Weiland. 23, 35, 50, 55

Zwartveen. 17, 44


Terug naar boven


Onderwijzend personeel

Daelmans, Diliana. 25

Dooren, H. van. 48

Haene d', Clemens. 9, 17

Kerkhoff, Johannes Petrus van de. 17, 27, 34, 70

Maessen-Welten, Adriana. 48

Rijtsma. 67

Schalekamp. J.A. 29

Stuiver, Bob. 48, 54, 67

Theelen, Leonardus. 34, 35, 41, 42, 43, 48, 77

Wal, H. van de. 71

Wierik, Cecile te. 50

Zuster Fernando. 50

Zuster Genesia. 48

Zuster Hendrina. 17, 23, 36, 39

Zuster Leonilla. 46

Zuster Simplicia. 71


Terug naar boven


Overheid, verenigingen, instellingen en organisaties

Basisschool. 29

Bejaardenvereniging / Bond van Ouderen. 44, 52

Bijzondere Lagere school. 25, 29

Boerenbond. 33

Boerinnenbond St. Barbara. 40

Carnavalsvereniging De Peelpluimen. 44

CNC. 55

Comité Helenaveen 125 jaar. 52, 73

DorpsServiceCentrum. 30, 60

Dorpsraad / Stuurgroep. 50, 52, 56

Drumband Wilona. 53

Eierbond. 34, 51

Fanfare Wilona. 44, 54, 56

Fonds Koning Willem III. 21, 22, 23, 37, 39, 56

G.E.B. Gemeentelijk Electriciteitsnet. 38

Gedeputeerde Staten. 55

Gemeentearchief Deurne. 52

Grafische School Eindhoven. 50, 54

G.V.B. Gemeentelijk Veenbedrijf Deurne. 25

Gymnasium St. Willibrord. 49

Handboogvereniging Oefening en Uitspanning. 29

Honingzemerij. 34

Interkerkelijk Parochieblad. 48

Jongenskamp Helenaveen. 50

Kleuterschool. 46

Koninklijke Marechaussee. 55

Maatschappij Griendtsveen. 12, 20. 21, 22, 26

Maatschappij Helenaveen. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 50, 52, 53, 55, 56, 77

Maatschappij Mariaveen. 38

Mavo Deurne. 49

Mesthandel. 12 52

Ministerie van Binnenlandse Zaken. 15

Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappij.

Ministerie van Defensie. 54, 55, 56

Minke BV. 44, 49, 55

Nederlands Hervormde / Gereformeerde Gemeente. 13, 35, 39, 42, 44, 48

Openbare Lagere school. 26, 29, 47

Orde van de Heilige Ignatius de Loyola. 20, 37, 63

Paardentrammaatschappij. 17

Postkoetsroute. 23

Rectoraat. 23

Rijksmuseum voor Oudheden Leiden. 30

R.K. Kerkbestuur. 37

R.K. Kerkkoor. 53

R.K. Schoolbestuur. 47

Scouting Jeanne d'Arc. 45

Staatsbosbeheer SBB. 38, 41, 44, 56

Steegh en Esser. 30

St. Willibrordusparochie, 23, 39, 42

Toneelvereniging Moyses Bosch. 54

Tuinbouwvereniging TBV. 43, 49, 72

Vakbond St. Deus Dedit. 33

Veiling VVV Venlo. 33, 43, 45

Vereniging Peelbelang. 33

Voetbalvereniging. 37

Vrouwenvereniging Prot. Chr. 39

Werkgroep Behoud de Peel. 55

Wijkverpleging. 39

Woningbouwvereniging. 56


Terug naar boven


Personen Religieus

Abbing, predikant J.J.C. 11

Acoliet. 75

Alsfelt, ds. J.A. 39

Beek, Petrus van. 16, 17

Berg, Ds. W.E. v.d. 37, 39

Bijnen, Wilhelmus Caspar Aloysius. 9, 17, 18, 19, 25, 41

Bouwpastoor. 42

Breunissen-Troost, Ds. 9

Bruggen, Ds. W.A. van. 36, 37

Christoffels, Ds. A.C. 44

Deerman, Pater. 8

Eijnde, Theodorus Ludovicus van den. 10, 14

Franciscanessen. 41

Haaren, Augustinus Corn. Joan. van. 32, 39, 40, 41, 42

Heeren van Meijel. 7

Heijden, Franciscus Cornelius van der. 14, 15, 16

Ignatius de Loyola. 20, 40, 63

Jagher, Ds. De. 31

Jong, Ds. Broer de. 29, 31

Kerssemakers, Waltherus Dominicus. 25, 26, 31, 32

Lips, Piet. 42, 47, 48, 49, 67, 74, 79

Misdienaar. 65, 75, 79

Moederhuis Veghel. 37, 40

Moeder Overste. 41

Nuijts, Josephus Martinus. 8, 9, 10, 20

Paters. 49

Pitlo, Ds. M.P. 10

Protestanten. 9, 10, 12, 13, 33, 35, 39, 42, 44, 48

Queré, Ds. H.K. 42

Schakel, Ds. 39

Schalekamp, J.A. 25, 29

Sinterklaas. 47

Strijbosch, P. 41

Swalue, Ds. Edelhardus Bernardus. 13, 15, 39

Timmers, Albertus. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

Zuster Christophora. 54, 69

Zuster Stephana. 48, 75, 79

Zusters. 17, 23, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 46, 48, 50, 54, 69 71, 75, 79

Zwijsen, Mgr. 8


Terug naar boven


Persoonsnamen Algemeen


Aarts, Petrus. 29

Anker. 36

Arts. 43

Arts, Jan. 26

Arts, Frans. 26, 74

Arts, Martien. 46

Bakker. 21

Bakker, Jan. 29

Berg, A. de. 21

Best, Ad van. 56

Blatter. 21

Blatter, F. 6

Blatter, Joseph. 17, 27

Blatter, Vrouw. 17

Blocquery, Van de. 29

Boerenkamp, Frits. 65

Boerenkamp, Wilfrie. 46

Bos, Adrianus. 1, 29, 30, 32, 34, 36

Bosch, Driek. 68

Bosch, G. 9, 20

Bots, J. 21

Bovenkamp, van de. 13

Bovenkamp, Beppie van de. 46

Bovenkamp, Bruurke van de. 65, 69, 76

Bovenkamp, Geurt van de. 77

Bovenkamp, Mario van de. 46

Breda, Nol. 26

Brink, Stine. 15

Brouwer. 8, 36, 66

Brouwers, Frits. 29

Brouwers, Piet. 46

Brouwers, Wed. G. 2

Brouwers, Wim. 46

Buys. 13

Carp, G.W.J. 5, 9

Constantijn I. 30

Coolen, Antoon. 54

Corgelaars, A. 21

Corte, de. 50

Corte, Jules de. 50, 52, 56

Cox, Peter. 46

Crommentuijn, Arie. 42

Crommentuijn, Coby. 46

Daniëls, Hermanus (Maan). 34, 35, 75

Deckers, Johannes (Jan). 8, 9, 13

Deelen, Adrianus. 21

Deltrap, Jos. 42

Derks. 23

Dhaene, Chr. (Politie) 64, 66

Diessen, Wout van. 29

Driehoekstra, A. 41

Eckendonck, Jacobus van. 27, 28

Erkelens, Janus. 34

Erkelens, Rien. 49, 56

Ermens, Jan. 29

Esseveldt, Kees van. 43

Esseveldt, Hanny van. 46

Feyter, Cees, G. de. 52, 56

Genabeek, van. 52, 53, 56

Geraards, Allegonda. 5, 10, 12, 21

Geraets, Anna. 12

Gerwen, Johannes van. 21

Gestel, Jan van. 21

Ghielen, Roetje. 37

Gielissen, J.L. 41

Graafland (Graveland). 36

Griendt, van de. 21

Griendt, Eduard van de. 20

Griendt, Geraard van de. 20

Griendt, Jan van de. 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20

Griendt, Jozef van de. 20

Griendt, Nicolaas van de. 5, 7, 9

Groot, de. 29

Groot, Johan de. 29

Grunsven, Harrie van. 43, 56, 70

Grunsven, Ineke van. 46

Grunsven, Willy van. 46

Heesch, Elisabeth (Betje) van. 25, 27, 35

Heesch, Johannes van. 21

Heesch, Marianne (Janneke) van. 27

Helden, van. 34

Hendriks, Joke. 46

Heugten, Wed. L. van. 21

Hoeben, Sjengske. 34

Hoebens, F. 52

Hoefnagels. 43

Hohman, P. 53

Hollman. 16, 17

Hoogendoorn, Otto. 46

Hoonings. 78

Horen, van. 25, 40, 78

Horen, Geert van. 46

Horen, Hans van. 46

Horen, Jeanette van. 46

Hurk, van den. 13

Hurk, Frans van den. 50

Hurk, Gerda van den. 46

Hurk, Marie van den. 50

Huyben. 10

Janssen, Gust. 23, 29

Janssen, Henricus. 21

Janssen, Jan. 38

Janssen, Lizette. 46

Janssen, Theo. 53

Jonker, José. 46

Joosten, Piet. 34

Joosten, Hannes. 70

Kaertner, Jac. 21

Kartner, Harrie. 70

Keuper, H. 21

Kilwingen, Piet. 21

Kivits, Frans. 21

Kivits, Grad Sientje. 25, 54

Klerks, Piet. 48

Klerks, René. 46

Klerks, Bertus. 14, 29, 40

Klerks, Miet. 74

Klompé, Marga. 48

Kluytmans, Leo. 73

Kluytmans, Peter. 46

Knapen, Jozef, 34

Koopmans, Luus. 73

Koopmans, Truus. 46

Kroon, Philip van der. 65

Laan, Klaas. 26

Laar, A. v.d. 21

Lieshout, Wed. Adr. van. 21

Linders. 39

Lith, Theodora van. 22, 27, 28, 30

Luyten, Cor. 49

Luyten, Fr. 21

Luyten, Willy. 46, 53

Maessen, Antoon. 66

Maessen, Grad. 25, 51

Maessen, Gradus. 70

Maris, G. van. 21

Mierer, Giel. 77

Mooren-Van Teeffelen. 74

Mortel, Martinus (Tinus) van de. 26

Minke. 44, 49, 55

Mullekom, Antonius van. 25, 27

Mullekom, Antonius Leonardus (Toon). 36, 46

Mullekom, Bernadine van. 31, 36

Mullekom, Gertie van. 46, 57

Mullekom, Hannes van. 34

Mullekom, Henrica Wilhelmina (Drica) van. 25, 27, 31, 33, 34, 35, 36, 45, 47, 49, 50, 51, 54

Mullekom, Petrus, Johannes (Piet) van. 27, 35, 36

Mullekom, Toon van Marinus. 43

Napoleon. 31

Naus, Gerard (Sjraar). 74

Naus, Frits. 43

Neerven, Cobus van. 29

Oers, Harrie van. 25, 26, 29, 33, 51

Oetelaar, Adrianus (Janus) van den. 31, 36, 37, 47

Oetelaar, Benny van den. 36, 37, 38, 41, 44, 45, 46, 64, 65, 69, 74, 76

Oetelaar, Betsy van den. 37

Oetelaar, Rein van den. 37

Oosterveen. 23

Osinga, F. 38

Oudenhoven, Jacob van. 4

Panis, Helena. 5, 6,

Peters, Theo. 75

Peters, Tilly. 65, 67, 68, 69, 70, 73

Philipsen, Peter. 46

Reenen, G.J.C. van. 6

Rouw, Toon de. 29

Rutten, Erik. 46

Rutten, Marion. 46

Schakel, Mevr. 39

Schellings, W.P. 13, 19

Slaats, Driek. 23

Smits, Driek. 12

Smits, Johannes. 12

Smits, Peter-Jan. 12

Smolenaars, Gabriël (Gebbel). 23, 29, 30

Somers. 21

Sonnemans, Chris. 46

Spaan, Arnold. 29

Spaan, Piet. 29

Spaan, T. 18

Spaan, Toon. 29

Steegh en Esser. 30

Stokkum, van. 13

Strijbosch, Fr. 21

Strik, Mevr. 44

Swinkels, Hans. 46

Teeffelen, van. 78

Teeffelen, Cornelis. 72

Teeffelen, Theo van. 52, 56

Teeffelen, Theodoor van. 37

Ter Vúrdt. 10

Theelen, Fien. 48, 75

Thomassen, Cobus. 29

Thomassen, J. 21

Thomassen, Sjef. 29

Timmers, Anneke. 42

Tol, Johan van. 29

Toonen, Wim. 43

Truijen, J. 30

Veghel, Toon van. 29

Veldhuijzen. 21

Veldhuijzen, Marion. 46

Ven, Wed. van de. 21

Verhees, Willemien. 46

Verhoeven, L.J. 19

Vermeirsche, Sophia. 5, 14

Vermeulen, Cor. 43

Vermeulen, Gerrit, C. 46, 56

Verschaeren, Dorus. 43

Verschaeren, Johanna (Han). 36

Verschuiten. 78

Versfelt, Abraham. 15

Verveurt, Reinier. 5, 10, 11, 12, 18, 21

Verveurt, Wed. R. 21

Vervúrdt, Joannis. 10

Vervúrt. 10

Vervuurt, André. 40, 45, 46, 48, 49, 50, 52, 54, 55, 56, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 74, 75, 76, 79

Vervuurt, Antonius (Toon). 35, 36, 41, 42, 43, 44, 45, 49, 56, 66, 67, 68, 69, 72, 75, 76, 77, 78

Vervuurt, Bets. 34

Vervuurt, Doortje. 54

Vervuurt, Francina. 10

Vervuurt, Gien. 27

Vervuurt, Gon. 27, 28

Vervuurt, Hanneke. 17, 27

Vervuurt, Hans. 46, 48, 49, 52, 65, 68, 69, 70, 74, 75

Vervuurt, Helmy. 66

Vervuurt, Jacobus Henricus. 10

Vervuurt, Jacobus Johannes (Hannes). 17, 22, 27, 33, 34, 35, 37, 45, 47, 49, 51

Vervuurt, Jacobus Joannes (Cobus). 5, 10, 11, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 32

Vervuurt, Jan. 42

Vervuurt, Leonardus. 10, 11, 27, 31, 33, 36

Vervuurt, Lien. 27

Vervuurt, Marie. 27, 34

Vervuurt, Mathijs. 10

Vervuurt, Nelleke. 27

Vervuurt, Nierke. 27, 51

Vervuurt, Petronella. 10

Vervuurt, Rein. 42

Vervuurt, Sjaak. 34

Vervuurt, Wilhelmina (Mina). 31, 33, 36, 37, 38

Vervúyrdt. 10

Vries, J. de. 21

Wasser, P.J. 21

Werf, van der. 21

Werf, Ria van der. 46

Wijnands, J. 21

Wijnands, Hannes. 29

Wijnands, Harry. 43

Wijnboom, Drieca van de. 47, 74

Wijnen, Antoon. 43, 73

Wilhelmina, Koningin. 35, 63

Willem III, Koning. 7, 21

Willems, Sjef. 76

Woezik, van. 13

Woezik, Albert van. 46

Woezik, Jan van. 26

Zwaan, van der. 21

Zwaan, Jan van der. 1, 20

Zwaan, Miep van der. 46

Zwaan, Tiny van der. 46

Zwol, van. 29


Terug naar boven


Rivieren en beken

Amer. 7

Maas. 5, 71

Niers. 10

Waal. 13


Terug naar boven
Straatnamen

Aardbeiweg. 20, 22

Boschweg (Schijndel). 38

Boven. 23

Centurioweg. 22, 30, 46

Fruitweg. 8

Geldersestraat. 10, 11, 13, 14, 19, 27, 28, 40, 49, 59, 62

Helenastraat. 14, 16, 18, 22, 26, 40, 41, 48, 61

Helenaveenseweg. 34, 35

Hooge brug. 22, 29, 51

Hovenierstraat (Kerkhoflaantje). 18, 19, 67

Jan Deckersstraat. 13, 14, 28, 61, 77

Kerkhoflaantje (Hovenierstraat). 18, 19, 67

Kervelweg. 18, 33

Koolweg. 22, 25, 33, 36, 40

Kruisbesweg. 25, 77

Lagebrugweg. 22, 37

Meijelse dijk (Meijel-Beringe). 33

Oude Peelstraat. 22, 23, 25, 37, 40, 41

Pastoor Kerssemakersstraat. 48, 56

Pastoor van Haarenstraat. 41

Rector Nuijtsstraat. 23, 27

Rodestraat (Venlo). 33

Schoolstraat. 40

Sevenumseweg. 35

Snelweg A67. 37

Soemeersingel. 11, 25, 27, 35, 43, 48, 56, 62

Spiesberg (Helden-Grashoek). 39

Tweede laan naar Sevenum. 13, 59

Wilhelminastraat. 35, 43


Terug naar boven


Toponiemen


Alphen aan de Maas. 25

Amerika. 34

Amsterdam. 12

Ankeveen. 19

Appeltern. 25

Astense Peel. 22

Belgenhoek, de. 32

Bergen op Zoom. 55

Bergeijk. 8

Beringe. 12, 31, 33, 37

Blerick. 33, 51

Brielle. 14

Broemeer. 6

Den Bosch. 5, 7, 14

Den Breedschen Peel. 8

Den Vliegert. 8

Deurne. 5, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 20, 22, 26, 27, 29, 30, 33, 38, 42, 44, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56

Deurnesche (Nieuwe) Peel. 22, 49, 54

Deurnese veenderij. 22, 23

Doeveren. 37

Dordrecht. 14

Drente. 8, 23

Driehonderd Bunders. 7

Driel. 5

Duitsland. 8, 39, 40

Eindhoven. 12, 50

Engeland. 17, 32

Frankrijk. 17

Gelderland. 13

Gelre. 10

Gemert. 17

Gouda. 14

Grashoek. 32, 34, 35, 39, 50, 52

Griendtsveen. 10, 16, 17, 21, 39, 49, 54

Grubbenvorst. 5

Hannover. 6

Heelenderveen. 6

Helden. 15, 33, 35, 50, 52

Helena-Veen. 7, 9, 10, 13, 24

Helmond. 7, 17, 78

Heusen aan de Maas. 14

Heitrak. 15

Hesepertwist. 27

Heytraksche Peel. 5

Horst. 7, 9, 10, 16, 20, 33

Int Veen. 10

Kaatsheuvel. 16, 25

Kerkenkuilen. 32

Kesselsche Velden. 15

Klazienaveen. 28

Koningslust. 8

Land van Maas en Waal. 25

Langeraar. 20, 21

Leiden. 30

Lierop. 47

Liessel. 5, 9, 15, 22, 30, 33, 51, 52

Maasbree. 33, 45

Macharen. 16

Mariaveen. 6, 9, 33, 38, 39, 41, 53, 55

Marisheide. 15

Medegebruik. 36, 37

Meijel. 12, 14, 15, 29, 30, 31, 33

Moostscheiding. 22

Natuurbos. 49

Nederland. 48

Nederweert. 7

Neerkant. 15, 39

Nunspeet. 55

Ohio. 34

Oisterwijk. 14

Oost-Europa. 8

Ossendrecht. 55

Overijssel. 8, 23

Panningen. 54

Pruisen. 10

Roermond. 31

Roggel. 34

Rotterdam. 14, 38

Schöninghsdorf. 27

Schijndel. 31, 38

Sevenum. 9, 32, 37, 72, 75

Soemeer. 6, 24

Someren. 56, 57

Spanje. 47

St. Michielsgestel. 8, 32

Tiel. 14

Tilburg. 7

Uden. 42, 47

Utrecht. 14

Veghel. 37

Veluwe. 55

Venlo. 7, 10, 12, 31, 33, 43, 45, 47, 51, 54

Venray. 10

Waalwijk. 14

Walbeck. 10

Weert. 10

Wijchen. 44

Zandrug. 30

Zeilberg. 25

Zinkske, 't. 23, 37, 55

Zuid-Holland. 21


Terug naar boven


Vervoermiddelen en machines


Aak. 13, 14, 35

Ambulance. 54

Bakfiets. 25, 51

Busdienst ZuidOoster. 54

Buurtbus. 52

Cyrus. 50

De Helenaveen, (stoomsleepboot). 11, 62

De Jonge Sophia. 14

De Vrouw Maria No.18. 14

Fiat 600. 45, 72

Ford Anglia. 72

Fordje. 36

Goggomobil. 77

Graafmachine. 49

Grintbaggermolen. 13

Herna. 6

Jawa. 43, 45, 72

Kiepkar. 42, 53

Koets. 1, 53

Loopband. 29

Luchtbandenfiets. 26

Messerschmidt / BMW Isetta. 78

Paardenkar. 51

Pendax. 45, 46

Peugeot. 64

Schepen. 9, 10, 11, 13, 14, 59, 61, 62

Sorteermachine. 43

Steekwagen. 43

Stencilmachine. 48

Stoommachine. 27, 29

Stoomsleepboot. 10, 11, 14, 62

Trein. 51

Turfaak. 10, 40, 63

Turfschip. 14, 61

Turfstrooiselmachine. 16, 17

Vogelverjager. 69

Volkswagen. 42, 78

Vrachtwagen. 49

Wasmachine. 76

Zündapp. 73


Terug naar boven

Waterbouwkundige werken


Afwateringskanaal. 5

Boksloot. 36

Brug. 10, 13, 16, 22, 23, 27, 28, 29, 32, 33, 36, 38, 39, 49, 50, 52, 59

Dam. 23, 27

Defensiekanaal. 38

Deurnesch Kanaal. 10, 11, 12, 14, 15, 16, 23, 28, 29, 38, 51

Drietandsysteem. 6, 23, 24

Duiker. 23, 27

Eendevijver de. 68

Gat van Klerckx. 68

Grashoekse brug. 22

Grenswiek. 36

Helenavaart. 6, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 25, 28, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 48, 49, 50, 58, 59, 61, 62, 63, 66

Hoofdvaart. 6

Hooge Brug, De. 22, 23

Houten brug. 23, 49, 50

Jaagpad. 6, 14

Kanaal. 6, 7, 20, 23, 29, 31, 32, 33, 40, 44, 48

Kanaal van Deurne. 10, 11, 12, 14, 15, 16, 23, 28, 29, 38, 51

Karpervijver. 36, 49, 52

Kom, de. 14, 33, 35, 61

Noordervaart. 6, 31, 33

Ophaalbrug. 16, 23

Peel-Raamstelling. 38

Pontonbrug. 27, 59

Scheeps(timmer)werf. 10, 12, 13, 28, 40, 59

Viaduct. 37

Vijver. 44

Voetbrug. 27, 31

Wiek/Wijk. 25, 33, 36

Witte brug, De. 28

Zuid-Willemsvaart. 7, 22


Terug naar boven


 

Overig


Aandeel. 52

Aardbeving. 37

Achtervolging. 64

Belgische vluchteling. 32

Bloementuin. 42

Brandstofschaarste. 32

Collecte. 12

Concessiegrens. 22, 34

Concurrentiestrijd. 15

Consecratie. 42

Cortefoon. 56

Dodenherdenking. 49

Doodskist. 30

Dorpsweide. 37

Eikeloorlog. 56

Engelsche tuin. 18, 44

Expositie / Tentoonstelling. 42, 52, 53

Gedwongen winkelnering. 9

Gevonden voorwerpen. 2, 7, 80

Gijzelaar. 39

Granaatscherven. 41

Grintweg. 27, 28

Heilwensch. 28

Huishuur. 30

Huurcontract. 20

Info-gids. 56

Jubileum. 27, 31, 35, 38, 39, 42, 49, 52, 63

Karrenspoor. 22

Kerkhof. 20, 24, 37, 67, 71

Kerkplein. 48, 52, 53, 65

Kermis. 31, 49, 65

Kiesrecht. 15

Kloostertuin. 42

Koninginnedag. 63

Lof. 44

Loonsverlaging. 31

Loterij. 12

Munitie. 49

Nachtmis. 75

Oorlog. 32, 38, 39

Oudhollandse holle dakpannen. 21, 41

Pad. 22, 30

Pastorietuin. 45, 66, 68, 69, 74

Peelbrand. 32, 33, 55

Peellinie. 38

Processie. 45, 46

Renovatie / Restauratie. 47, 48

Romeinse helm. 29, 30

Rozenhoedje. 47

Schutting. 18, 19, 43

Spaansche griep. 33

Spoorlijn/Peelspoorweg. 7, 12, 16, 20

Spreeuwen. 74

Staking / Bezetting. 12, 33, 49

Steenlegging. 42

Sticker. 52

Stortplaats. 35

Straf. 34, 35, 39, 47, 79

Stropoppen. 21, 41

Tennisveld. 60

Tramlijn. 31, 33, 55

Veenpad. 13

Verbindingsweg. 32

Verkeersveiligheid. 48

Verzetsstrijder. 39

Vluchtelingen. 32, 39

Voetbalveld. 37

Wandelroute. 38

Wegversperring. 61

Welgestelden. 15

Werkverschaffing. 33

Zaterdagmarkt. 30

Zwaluw. 71


Terug naar boven